osuszać


osuszać
Osuszać czyjeś łzy zob. łza 7.
Osuszyć butelkę, kufel, dzban, gąsior itp. zob. wysuszyć.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • osuszać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, osuszaćam, osuszaća, osuszaćają, osuszaćany {{/stl 8}}– osuszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, osuszaćszę, osuszaćszy, osuszaćszony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powodować, że… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osuszać się – osuszyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} osuszać samego siebie; osuszać na sobie mokre ubranie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osuszyć się ręcznikiem. Osuszyć się przy ognisku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osuszyć — Osuszać czyjeś łzy zob. łza 7. Osuszyć butelkę, kufel, dzban, gąsior itp. zob. wysuszyć …   Słownik frazeologiczny

  • osuszyć — dk VIb, osuszyćszę, osuszyćszysz, osusz, osuszyćszył, osuszyćszony osuszać ndk I, osuszyćam, osuszyćasz, osuszyćają, osuszyćaj, osuszyćał, osuszyćany 1. «pozbawić coś wilgoci, uczynić suchym; usunąć, zetrzeć skądś wodę, wilgoć; odwodnić,… …   Słownik języka polskiego

  • łza — 1. Coś jest (czyste) jak łza «coś jest bardzo czyste»: Woda wypływająca z Filtrów jest czysta jak łza – zapewnia zastępca kierownika zakładu wodociągu centralnego. DD 30/03/2001. 2. Ktoś (jest) czysty jak łza, brylant, kryształ itp. «ktoś nie ma… …   Słownik frazeologiczny

  • drenować — ndk IV, drenowaćnuję, drenowaćnujesz, drenowaćnuj, drenowaćował, drenowaćowany 1. «osuszać grunt przez zakładanie drenów odprowadzających nadmiar wody» Drenować grunt, pole. Gleba drenowana. 2. med. «odprowadzać ropę, krew, żółć i inne płyny… …   Słownik języka polskiego

  • łza — ż IV, CMs. łzie; lm D. łez «kropla słonawej, przezroczystej, wodnistej cieczy wydzielanej przez gruczoły łzowe, utrzymującej w stanie wilgotnym rogówkę i spojówkę oka, spływająca z oka w czasie wzmożonego działania gruczołów łzowych, zwykle pod… …   Słownik języka polskiego

  • odwadniać — + rzad. odwodniać ndk I, odwadniaćam, odwadniaćasz, odwadniaćają, odwadniaćaj, odwadniaćał, odwadniaćany odwodnić dk VIa, odwadniaćnię, odwadniaćnisz, odwadniaćnij, odwadniaćnił, odwadniaćniony 1. «odprowadzać nadmiar wody gruntowej z podmokłych… …   Słownik języka polskiego

  • suszyć — ndk VIb, suszyćszę, suszyćszysz, susz, suszyćszył, suszyćszony «czynić suchym, pozbawiać coś wilgoci przez spowodowanie odparowywania wody w wyższej temperaturze, wytworzonej sztucznie w zamkniętym pomieszczeniu lub w warunkach naturalnych na… …   Słownik języka polskiego

  • ocierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ocieraćam, ocieraća, ocieraćają, ocieraćany {{/stl 8}}– otrzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vb, otrę, otrze, otrzyj, otarł, otarli, otarty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotykając,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień